Parkering på torget

Halden Torg

Halden TorgDet diskuteres for tiden om det skal være mulig å parkere på torget, eller om det skal stenges og bli uteservering.
Daglig leder for Halden Taxi var til stede på et møte med dette tema i går, og her er hans tanker:

Jeg er glad for at raskt i diskusjonen ble klart at det ikke ble et enten eller. Jeg kan ikke si annet enn at jeg er dypt uenig med dem som fremstiller det som at det ikke er viktig med parkering i nærheten av de som driver handel i området. Historiene om at det ikke er problem å måtte gå i noen hundre meter er etter min mening feil. Det er ikke slik det er i realiteten. Hvor mange hadde handlet på Kiwi eller Rema på Brødløs, dersom man måtte parkere på Hjortsberg Skole? Eller på Rema på Risum, dersom man skulle parkere på Risum videregående skole?

Det ble hevdet at butikkene i gågata ikke døde fordi det ikke var biler der, men fordi Tistasenteret åpnet. Dette er for så vidt riktig. Da Tistasenteret kom fikk man butikker med parkering rett på utsiden. Det hadde de ikke i gågata. De butikkene som har holdt ut lengst i gågata, er de som ligger oppe ved Bikkjetorget, hvor det er parkering.

Torget ble anlagt i 1850, og det var naturlig nok ikke mange biler der da, og torget var heller ikke planlagt til biler selvfølgelig. Men ikke lenge etter at de første bilene kom, var de på plass på torget. Før det ble vognene som ble trukket av hester plassert der. (se bilde) Fra en del av vognene ble det drevet torghandel.

Drosjene i Halden hadde holdeplass på torget fra ca 1915 etter hva jeg har blitt fortalt. Og var der helt til en gang på 1960 tallet da man flyttet til bussholdeplassen. Nå er drosjene tilbake på den opprinnelige plassen og er fornøyd med det, selv om vi ønsker oss et noe bedre opplegg for kunder som venter på taxi. (tak, beskyttelse mot dårlig vær)

Jeg har ikke hørt noen som driver handel i området si at det ville vært flott å få fjernet alle mulighet for parkering på torget. De som derimot hevder det, har nok aldri drevet med handel noe sted.
For noen år siden var det Nordsiden som levde, der var butikker og restauranter. Så fjernet vi bilene, og Sydsiden ble mer og mer foretrukket, mens nordsiden døde.
Nå blomstrer Sydsiden, mens nordsiden er nesten død. Skal det gjøres noe nå, så må det være tiltak på nordsiden. La sydsiden få fortsette som nå.
La torget være slik at det kan benyttes til alle typer arrangement til glede for alle i byen, og kunne brukes til parkering ellers. Det ble fortalt at plassene hadde 80 % belegg. Ikke bare på dagen, men også på kveldstid. Dette viser med all tydelighet at det er behov for plassene. Så inntil det er kommet gode alternativer, trenger Halden disse plassene. Men selvsagt kan noen plasser sikkert benyttes til uteservering om sommeren.

Altså, ikke enten eller, men både og.

Post a comment