DELINGSØKONOMI – DET ER DROSJENÆRINGEN SOM HAR DELT NOE.

DELINGSØKONOMI

Dere kan vel ikke ha unngått å høre ordet delingsøkonomi i de siste dager.
Hva er egentlig det?
Jo, bor du i et hus, og vil leie det ut når du ikke selv bruker det, kan man kalle det delingsøkonomi.
Eier du en bil, og vil leie den ut når du ikke selv bruker den, kalles det delingsøkonomi.
Eier du en hammer, og leier den ut når du ikke bruker den, kalles det delingsøkonomi.

Men dersom du tilbyr noen å male deres hus mot betaling, utfører du en tjeneste. Dette er ikke delingsøkonomi.

Har du en bil, og tilbyr deg å kjøre dem fra A til B mot betaling, er dette persontransport mot vederlag, og ikke delingsøkonomi.

Allikevel har Uber og haxi klart å bli forherliget av en rekke politikere, under begrepet delingsøkonomi.

Dersom persontransport mot vederlag kan regnes som delingsøkonomi, har i så fall Halden Taxi vært forut sin tid. Vi har nemlig drevet med dette i over hundre år!

Og for all del, du kan selvsagt bestille en Taxi fra oss via en app!

Eneste forskjellen er at vi faktisk betaler skatt, mva og arbeidsgiveravgift når vi transporterer deg.

Men kan vi bli forherliget av Norske politikere ved å slutte med det, vil vi selvsagt vurdere det.
I 2014 bidro vår lille bedrift med noe over 14 milloner til felleskapet. Sikkert også noe til å lønne samme politikere!

Er det noen som skjønner dette?

Del denne artikkelen: