V I S J O N

Forretningsidé

Halden Taxi AS

tilbyr bekvemme, trygge og tidseffektive taxireiser med omtanke, i profilerte personbiler og minibusser til Haldenserne og deres gjester.

Visjon

Halden Taxi AS skal være ett sterkt positivt innslag i Østfolds peneste by og som en selvfølgelig del av byens infrastruktur medvirke til byens utvikling.

Halden Taxi AS skal virke for et trygt samfunn og ha en høy anseelse hos kunder, samarbeidspartnere, medarbeidere og i allmennheten.

Halden Taxi AS skal velge løsninger som i minst mulig grad forurenser det ytre miljø.

Målsetning

Halden Taxi AS skal, gjennom fornøyde kunder og medarbeidere, tilby bransjens beste lønnsomhet for tilsluttede drosjeeiere.