S T Y R E T

Yngvar Karlsen
Styrets Leder
Thore Lauritzen
Nestleder
Ivar Dahl
Styremedlem
Tom - Erik Sandberg
Styremedlem
Kim Gundersen
Styremedlem
Rune Harbo
Styremedlem