SENTRALEN OG DRIFT

Siste nye Taxtameter
fra TDS

Vårt datasystem, som er blant de mest avanserte i verden, er levert av TDS.

Selv om navnet er utenlandsk, er firmaet 100 % norsk. Vi begynte å montere inn dette høsten 2001, og vi hadde offisiell åpning av vårt nye system 11. januar 2002 med mange gjester og en kjempestor bløtekake. Halden’s ordfører Torill Johnsen var til stede og foretok den offisielle åpningen.

Bent Skogli
Daglig leder
E-postFacebookTelefon
Tom Erik Andersen
Trafikkleder, IT ansvarlig og MaxiTaxi / Turbuss Sjåfør
E-postFacebookTelefon
Vegar Skogli
Avdelingsleder, Maxi, Turbuss, ISO, Miljøfyrtårn
E-postFacebookTelefon
Ann Helen Bjerring
Regnskapsansvarlig
E-postFacebookTelefon
Janina Huseby
Regnskapsmedarbeider / Trafikkoordinator
E-postFacebookTelefon
Thore Simonsen
Trafikkleder
E-postFacebookTelefon
Bjørn Chruicshank
Trafikkleder
E-postFacebookTelefon
Jørgen Andersen
Trafikkleder
E-postFacebookTelefon
Frank
Trafikkoordinator
E-postFacebookTelefon
Erik Ebeltoft
Trafikkoordinator
E-postFacebookTelefon

Maxi Taxi

Leder for Maxitaxi: Vegar Skogli

B-282, B-319, B340, B-9047, B-9048, B-9049, B-9050, B-9061, B-9060,VI-6599, VI-333 og VI-330 Halden Taxi as, tlf 69213200