Hva vil Erna fjerne for drosjene i Norge ?

Bilde av Harald Henden, VG

Bilde av Harald Henden, VG

Hva vil Erna fjerne for drosjene i Norge?

Jeg registrerer at Erna Solberg mener at Uber og Airbnb er fine greier.
Jeg tar som en selvfølge at vår statsminister mener at bedrifter skal ha like konkurransevilkår.
Drosjenæringen i Norge har en rekke pålegg. Uber, som hun mener er kommet for å bli, slipper disse.
Jeg venter nå spent på hva hun vil fjerne av pålegg for drosjene. Her er noen eksempler på hva hun kan begynne med:

Taksameterplikt:
Dette gir ikke bare pris til kunden, men der ligger all info om inntekter i drosjen. På denne måten blir alle inntekter oppgitt til beskatning. Et taksameter koster ca 25.000 og montering ca kr 10.000

Justerplikt:
Taksameteret blir sjekket og plombert av Justervesenet en gang pr år. Dette igjen for å sikre at alle priser er korrekte, og at alt blir oppgitt til beskating. Dette er en vesentlig kostnad for drosjene hvert år. (ca 27 millioner pr år)

Kjøreseddel:
Man kan ikke kjøre drosje uten en kjøreseddel. Før denne blir utstedt blir din vandel sjekket, og likeledes din helse. Helsesjekken er vesentlig strengere enn for vanlig førerkort. Dette igjen for å sikre passasjerene.

Alkolås:
Stortinget har nylig bestemt at alle drosjer i Norge skal utstyres med alkolås. Hvorfor? Jo det hevdes at dette er pga sikkerhet for kunder. Dette blir igjen en vesentlig kostnad for drosjenæringen. En alkolås koster ca kr 10.000,- (8500 drosjer i Norge = 85 millioner )
Dette må også kalibreres en gang pr år.

Kjøreplikt:
Dagen lovverk sikrer drosje over alt, alltid. Drosjene har kjøreplikt. På dag og natt, kan du få drosje. De er på vakt, gratis. Dette er en helt unik beredskap, som ikke koster samfunnet 5 øre.
Du får også en pris, som er bestemt og fast. I Halden er det konkurransetilsynet som bestemmer takstene. Dette slipper Uber. De har ingen kjøreplikt. Kjør når du vil. Og de tar pris akkurat slik de ønsker. På nyttårsaften økte de prisene mange hundre prosent som et eksempel.
Bompenger på flyplass:
Avinor har nylig vedtatt at drosjer skal betale bompenger for å hente / levere på flyplass. Dette slipper Uber.

MVA
Drosjene betaler nå 10 % mva på transport. Jeg har aldri hørt om en uber bil som er mva registrert.

Skatt på tips:
Faktisk er det slik at gir en kunde en sjåfør tips, skal også disse oppgis til beskatning. Sjåføren skal gi tipsen til sin arbeidsgiver, som skal trekke skatt av de, før de utbetales sammen med lønn. Oppgir ikke sjåføren tips, blir han skjønnslignet. Arbeidsgiver skal deretter betale arbeidsgiveravgift på den tipsen sjåføren får!!!
Dette er så utrolig, at folk ikke tror på meg når jeg forteller det.

Skatt generelt:
Halden Taxi er en liten bedrift, med 31 løyver. Totalt bidro allikevel denne lille bedriften med 14,3 millioner i skatter, mva og arbeidsgiveravgift i 2014.
Det er vel kjent at Ubers sjåfører hverken betaler skatt eller mva, og selvsagt ikke arbeidsgiveravgift, da ingen er ansatte. Uber konsernet er registrert i utlandet, og bidrar selvsagt ikke med noe til Norge. Hvor skal du hente din lønn fra Erna, dersom alle bransjer skal bli som Uber?

Avgiftsreduksjon:
I rettferdighetens navn nevner jeg at taxi har noe avgiftsreduksjon ved kjøp av bil. På en del av avgiftene en privatbil betaler, slipper en taxi med 40 % av disse. (Busser betaler 0% og varebiler med grønne skilt betaler 28%)

Delingsøkonomi:
Å dele på ressurser er klokt. Også samkjøringer selvsagt. Skal du en tur til Oslo, og du har plass i bilen din til å ta med deg personer er dette lurt og bra. Og dere kan spleise på utgiftene.
Men annonserer du, på facebook, i avisen eller via en app at du kan kontaktes for å bli transportert fra A til B har dette ingen ting med delingsøkonomi å gjøre. Dette er business, slik som vi driver med i Taxivirksomhet. Da må du drive med samme rammevilkår som vi som driver med taxi.
Dette like mye som om du ønsker å drive som rørlegger, snekker eller utføre andre tjenester. Det kan ikke være slik at dersom du registrerer deg i utlandet, lager en app som tjenestene kan bestilles fra, unnlater deg fra alle lover og regler som gjelder i landet.

Priser:
Det hevdes at taxi er dyrt og Uber er billig. Dette er helt relativt. Uber benytter flytende priser. På nyttårsaften økte de sine priser med flere hundre prosent. Dette pga stor etterspørsel. Det er også uproblematisk å være billig dersom man slipper alle pålegg, skatt, arbeidsgiveravgift og mva.

Konkurranse:
Halden taxi er overhodet ikke redd for konkurranse. La oss få like konkurransevilkår, så skal vi være bedre både på kvalitet og pris.

Jeg lover!

Med vennlig hilsen
Bent Skogli
Daglig leder i Halden Taxi

Post a comment