Delingsøkonomi

Delingsøkonomi, Halden Taxi

Av Bent Skogli, Dagligleder, Halden Taxi AS

De som følger med i media har sikkert fått med seg at delingsøkonomiutvalget i dag har lagt frem en rapport.

Mye av denne dreier seg om Taxi. Vi er noe forundret over det, da persontransport mot vederlag ikke er delingsøkonomi, men en tjeneste.  Halden Taxi er allikevel ikke overrasket over den endelige rapporten. Utvalget består av mennesker som både før, og under arbeidet har uttalt seg svært positive til Uber. Et medlem av utvalget er også leder av Abelia, en avdeling av NHO som faktisk organiserer Uber.

Men nå er det sikkert slik at vi som driver i denne taxinæringen, kan ha vanskeligheter med å se behovet for endringer. Men utvalget, helt uten erfaring fra bransjen, velger nå å uttale seg om veldig mye, vi mener, de absolutt ikke har noen forutsetning for å mene noe om. På flere områder er deres uttalelser direkte mot hva TØI (transportøkonomisk institutt) tidligere har forsket seg frem til.

 

Delingsøkonomi, Halden Taxi
Utvalget mener at den eneste form for betingelse man skal behøve for å drive med Taxi er at du har kjøreseddel. Denne skrives ut av politiet, og sjekker kun at du har tilfredsstillende vandel og helse.
Den mener faktisk at hele løyveordningen skal fjernes. I dag må man ha løyve for å kunne drive med taxi, og antall løyver er behovsprøvd. Det betyr at fylkeskommunen fastsetter hvor mange løyver det er behov for i Halden, men vi er pliktig å kjøre døgnet rundt, 365 dager i året for å gi haldenserne et godt taxitilbud.

Utvalget mener at dette kan skrotes. Alle som ønsker kan kjøre folk mot betaling, og markedet vil selv sørge for at det er mulig å få taxi (eller noen til å kjøre deg) alltid.
Vi kjenner ikke til noen land i verden som har denne ordningen. Alle opplyste moderne land ønsker en eller annen form for regulering, og har en ordning med løyver eller tillatelser for å drive med persontransport mot vederlag.

Men nå er det jo slik, at regjeringen setter ned mange utvalg og komiteer for å utrede og se å ting. Veldig sjeldent blir alle ting fulgt. Det både håper og tror vi vil skje denne gangen også.

Vi tror, som utvalgets mindretall sier at det er viktig med taxi også i fremtiden.

Og at taxi er et yrke. Utvalget hopper også elegant over om hvordan ansettelsesforhold skal være i fremtiden. Vi tror at det ikke minst er det viktig at man betaler skatter og avgifter også i fremtiden.

Delingsøkonomi, Halden Taxi

Post a comment