Delingsøkonomi, Halden Taxi

Av Bent Skogli, Dagligleder, Halden Taxi AS De som følger med i media har sikkert fått med seg at delingsøkonomiutvalget i dag har lagt frem en rapport. Mye av denne dreier seg om Taxi. Vi er noe forundret over det, da persontransport mot vederlag ikke er delingsøkonomi, men en tjeneste.  Halden Taxi er allikevel ikke overrasket over den endelige rapporten. Utvalget består av mennesker som både før, og under arbeidet har uttalt seg svært positive til Uber. Et medlem av utvalget er også leder av Abelia, en avdeling av NHO som faktisk organiserer Uber. Men nå er det sikkert slik […]

Jeg beklager! Jeg har tidligere hevdet at Uber Pop sjåfører ikke oppgir sine inntekter til beskatning. Alt er svart. Jeg har sagt at i dekke av å være delingsøkonomi er det i virkeligheten svart arbeid satt i system. Nå har det svenske skatteverket lagt frem sin rapport. Det viset seg at faktisk 34 av 1700 sjåfører har oppgitt sin inntekt til beskatning. Hele 2 %. Jeg må derfor korrigere. Det er kun 98 % av Uber pop sjåførene som driver med svart arbeid. Selve uber skatter selvsagt ikke for noe. De sender all sin omsetning til Skatteparadiser, via Nederland Så […]

delingsokonomi

DELINGSØKONOMI Dere kan vel ikke ha unngått å høre ordet delingsøkonomi i de siste dager. Hva er egentlig det? Jo, bor du i et hus, og vil leie det ut når du ikke selv bruker det, kan man kalle det delingsøkonomi. Eier du en bil, og vil leie den ut når du ikke selv bruker den, kalles det delingsøkonomi. Eier du en hammer, og leier den ut når du ikke bruker den, kalles det delingsøkonomi. Men dersom du tilbyr noen å male deres hus mot betaling, utfører du en tjeneste. Dette er ikke delingsøkonomi. Har du en bil, og tilbyr […]

Halden Torg

Det diskuteres for tiden om det skal være mulig å parkere på torget, eller om det skal stenges og bli uteservering. Daglig leder for Halden Taxi var til stede på et møte med dette tema i går, og her er hans tanker: Jeg er glad for at raskt i diskusjonen ble klart at det ikke ble et enten eller. Jeg kan ikke si annet enn at jeg er dypt uenig med dem som fremstiller det som at det ikke er viktig med parkering i nærheten av de som driver handel i området. Historiene om at det ikke er problem å […]

Hva vil Erna fjerne for drosjene i Norge? Jeg registrerer at Erna Solberg mener at Uber og Airbnb er fine greier. Jeg tar som en selvfølge at vår statsminister mener at bedrifter skal ha like konkurransevilkår. Drosjenæringen i Norge har en rekke pålegg. Uber, som hun mener er kommet for å bli, slipper disse. Jeg venter nå spent på hva hun vil fjerne av pålegg for drosjene. Her er noen eksempler på hva hun kan begynne med: Taksameterplikt: Dette gir ikke bare pris til kunden, men der ligger all info om inntekter i drosjen. På denne måten blir alle inntekter […]